1. Ámbito de Aplicación. Lexislación e Xurisdición Aplicable.

2. Protección de Datos Personais.

3. Clave Persoal de Acceso.

4. Exactitude da Información.4. Information Exactitude.

5. Propiedade Intelectual e Industrial.

6. Hipertextos e Enlaces con Outros Sitios ou Páxinas.

7. Exención de Responsabilidade.

8. Validez.